dbase kardb       .

menu karawanken

Mannenkoor De Karawanken

Financiële informatie

Contributie

De jaarlijkse bijdrage (contributie) bedraagt € 210,00 Deze gaat in op de eerste van de maand waarin men als kandidaatlid is toegetreden en moet bij vooruitbetaling worden voldaan.

Uniformenfonds

Op 22 september 1990 heeft het koor zich voor het eerst gepresenteerd in uniform. In dat jaar is ook het uniformenfonds ingesteld. In 2001 werd het oude uniform vervangen door een beter bij het koor passende smoking. De bijdrage voor het uniformenfonds is opgenomen in de maandelijkse contributie.

Ledenavond

Ieder jaar wordt er een ledenavond (feestavond) georganiseerd voor alle (kandidaat)-leden en hun partners. De kosten hiervan worden geheel of gedeeltelijk over de deelnemers omgeslagen.

Reisfonds

Voor het maken van een (buitenlandse) reis heeft de algemene vergadering besloten een reisfonds in te stellen.

Wijze van betaling

De contributie is jaarlijks verschuldigd en kan elk jaar vóór 1 maart overgemaakt worden op onze bankrekeningnummer bij Rabobank Uden -Veghel:

IBAN:   NL 98 RABO 0154 9101 04
BIC:      RABONL2U

t.n.v. Mannenkoor "De Karawanken", Volkel.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Hans Schepers
penningmeester