dbase kardb       .

menu karawanken

Koorscholing

Per 7 maart 2019 starten we een nieuw klasje koorscholing voor beginners, waaronder dus ook onze nieuwe leden die sinds de Maashorstsuite bij ons zingen, maar nog niet eerder een koorscholing kregen.
De koorscholing zal bestaan uit 4x een les van 45 minuten, van 19:00 uur tot 19:45 uur, steeds op donderdag voor de reguliere repetitie van De Karawanken. De lesdagen zijn 7, 14, 21 en 28 maart.
We willen deze koorscholing ook (gratis en vrijblijvend) open stellen voor geïnteresseerde mannen die (nog) geen lid van de Karawanken zijn.
Zij kunnen zich van tevoren aanmelden bij onze secretaris (secretariaat@karawanken.nl) of op 7 maart even voor 19:00 uur in de Sprong.  De koorscholing wordt verzorgd door onze dirigent, Markus de Haard.
Hieronder staat een formulier waarop u kunt aangeven op welke datum en in welke rubriek u wenst deel te nemen aan de koorscholing.


Uitgangspunt bij de Koorscholing is voor ons dat alle leden daarvoor in aanmerking komen, maar ook dat er een uitnodigende werking vanuit gaat naar mogelijke nieuwe leden. Een goede PR is daarbij noodzakelijk.

Voor ons bestuur was het duidelijk dat we niet alle koorleden met hetzelfde programma kunnen confronteren, omdat elk koorlid een eigen kennisniveau heeft van het omgaan met de partituren.
Een voorbeeld: het ene koorlid zingt vlot vanuit notenkennis, een ander koorlid moet het hebben van voorzingen en nazingen.

In overleg met de dirigent hebben we vier groepen onderscheiden die recht doen aan verschillende niveaus:
Groep 1: Zij die koorscholing nooit eerder hebben gehad en dit wel wensen
Groep 2: Leden die zich soms wat onzeker voelen en hun kennis graag willen opfrissen
Groep 3: Leden die partituren volledig kunnen lezen, maar het notenschrift niet (volledig) beheersen
Groep 4: Gevorderden die partituren en noten kunnen lezen

We denken dat we op deze manier een viertal groepen kunnen formeren van een redelijk gelijkwaardig kennisniveau binnen de groep. Elke groep krijgt op 4 opeenvolgende donderdagavonden koorscholing voorafgaand aan de repetitie, telkens van 19.00 tot 19.45 uur.

We beginnen met de koorscholing voor groep 1, deze is gepland op  7-14-21-28 maart 2019. In het najaar van 2019 volgt dan groep 2, groep 3 in het voorjaar  2020 en groep 4 in najaar  2020.
Op deze manier zijn alle Koorleden in 2 jaar tijd aan de beurt geweest en hopen we ook elke keer aspirant-leden van verschillende niveaus warm te krijgen voor zingen in ons koor.

Om inzicht te krijgen in de groepsgrootte vragen we u om per omgaande aan te geven tot welke groep u denkt te behoren. U kunt dit doen door dit bericht in te vullen en te retourneren.
Mocht het een probleem zijn om dat digitaal te doen, dan kunt u ook onderstaand strookje handmatig invullen en tijdens een repetitie inleveren bij onze voorzitter of vice-voorzitter.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uw Naam:          …………………………………………… 
                 
Uw stemgroep ( T1, T2, B1 of B2) : ………

In welke groep (1,2,3 of 4) denkt u thuis te horen : …..