dbase kardb       .

menu karawanken

Mannenkoor De Karawanken

Uitgebreide informatie

over ontstaan en ontwikkeling van het koor

"Vrienden leven niet alleen in harmonie, zoals sommigen zeggen, maar in melodie." Henry David Thoreau (1817-1862)

De ontstaansgeschiedenis van het koor begint in het najaar van 1977 met de vorming van een dubbelmannenkwartet, dat onder de naam "Die Kartoffelsánger" ging deelnemen aan de Carnavals-pronkzitting in Volkel.

Enige jaren leidde de groep buiten de zittingen een sluimerend bestaan. Vanaf begin 1981 echter is zij actief gebleven en langzaam maar zeker uitgegroeid tot een koor, dat thans meer dan tachtig leden telt. Met de gelegenheidsnaam kon men al gauw niet meer het hele jaar voor de dag komen. Een passende naam werd gezocht en gevonden: "De Karawanken". Passend, omdat begin jaren '80 het repertoire hoofdzakelijk bestond uit Duits- en Slavischtalige muziek; "De Karawanken", omdat het tussen Karinthië (zuid-Oostenrijk) en Slovenië gelegen gebergte, tevens de taalgrens, deze naam draagt.

In 1990 besloot de tot dan toe officieuze vereniging tot het notarieel doen bekrachtigen van statuten. Ook in dat jaar kreeg de presentatie van de zangers aandacht door het aanschaffen van uniformen. In 2001 maakten de strakke uniformen plaats voor een beter bij het koor passende en joyeuzere outfit: de smoking.

Van september 1984 tot januari 2003 heeft Willy Brouwers de muzikale leiding gehad. Tijdens zijn dirigentschap is het repertoire zeer in omvang en variëteit uitgebreid en sterk internationaal geworden. Het profane deel bestaat hoofdzakelijk uit volksliederen en operawerken. Daarnaast bevat het ook een religieus deel met een mis en aanverwante liederen, negro-spirituals en kerstliederen.

Vanaf 8 januari 2003 heeft Jan Heesakkers het dirigeerstokje gehanteerd. Wegens ziekte heeft hij echter voortijdig moeten afhaken.

Van 6 januari 2005 tot 1 januari 2012 is Jos van Eyck de dirigent geweest. Hij heeft de kwaliteit van het koor tot grote hoogte weten op te stuwen.

Per 1 maart 2012 is Sophia Brink benoemd tot dirigent. Helaas heeft zij in 2015 wegens ziekte moeten afhaken.

Tijdelijk hebben Cor de Koning en Ton Slegers waargenomen, totdat op 3 maart 2016 Marcus de Haard werd benoemd.

Op 21 april 2022 werd de directie overgenomen door Antoine Kop

 

Het is verheugend vast te stellen dat de bekendheid van het koor in de regio de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen. Door middel van het verzorgen van (koffie)-concerten, het medewerking verlenen aan en zelf organiseren van uitwisselings-concerten, deelnemen aan kerstconcerten en optredens in bejaarden- en verpleeghuizen in de omgeving wil "De Karawanken" aan de weg timmeren. Belangrijk in dezen is ook de bijdrage geweest, die het koor in '92 en '93 leverde aan het Vlooienstoken op Bedaf (Uden), het optreden tijdens het Udense Grand Gala du Knoeris in 1994, de medewerking aan de productie "Uden Zingt" in het kader van de opening van Theater Markant in Uden medio 1996 en het gezamenlijke concert met Harmonie De Eendracht uit Uden in hetzelfde theater in september 1996. Met deze uitvoeringen werd een groot publiek bereikt.

In 2000 verzorgde het koor twee concerten in samenwerking met het Osse Symfonie Orkest. Begin 2002 werd het Veghelse publiek verrast met een optreden in De Blauwe Kei te Veghel.

In de loop van 2000 heeft Jos van den Broek, van Studio Energy uit Mariaheide, in een drietal sessies een prachtige CD samengesteld. Onder leiding van dirigent Willy Brouwers en met medewerking van Jack Evers, pianist, en Tally Prak, sopraan, brengen de Karawanken 16 liederen ten gehore. Zie voor eventuele verkoopadressen de pagina CD.

In het jubileumjaar 2002 werd het Sympathie-orkest opgericht, bedoeld om een speciale vriendschapsband te ontwikkelen met een groep begunstigers, mensen die het koor een warm hart toedragen. De leden van het Sympathie-orkest worden éénmaal per jaar uitgenodigd voor een bijzonder concert.

Een heel bijzondere ervaring voor het koor was de reis die het in oktober 1994 maakte naar Zell-Pfarre in Karinthië/ Oostenrijk, een dorpje midden in het Karawankengebergte. Het gastkoor van toen, Mesani Pevski Zbor "Sele", was begin oktober 1995 bij ons te gast. Met twee concerten en een gezamenlijke misopluistering werd dit weekendbezoek veel muzikale luister bijgezet.

Inmiddels heeft het Mannenkoor De Karawanken een Europese uitstraling gekregen door diverse reizen naar het buitenland. Zo bezochten wij in 1997 het Zweedse Vadstena, waar een band werd gelegd met het Birgitinessenklooster aldaar. Een aangename verrassing vormde het optreden voor de koninklijke familie bij de confirmatie van prinses Madeleine.

De band met de Birgitinessen werd twee jaar later (1999) wederom gelegd door een reis naar Altomünster in Zuid-Duitsland, bij München.

In juli 2002 maakte het koor met 72 leden een reis naar de Elzas. Hoogtepunt werd een mis in de kathedraal van Strassbourg. Het concert 's avonds in Basel (Zwitserland) is vooral voor de daar verblijvende leden van de Nederlandse gemeenschap een onvergetelijke herinnering geworden.

In september 2004 waren wij te gast in België, waar wij in het Vlaamse Ieper de verschrikkingen van de eerste wereldoorlog hebben aanschouwd en hebben meegewerkt aan de traditionele "Last Post". Een bezoek aan de museum-steenfabriek in Boom en aan de stad Gent completeerden dit culturele uitstapje.

In 2006 heeft het koor een reis gemaakt naar Thüringen, het oosten van Duitsland, waar de stad Weimar, het culturele middelpunt, door gidsen werd uitgelegd. We zongen aan de voet van het standbeeld van Goethe en Schiller. Een prachtig concert samen met het Handwerkerchor was een muzikaal hoogtepunt. In de kathedraal van Erfurt hebben we met een Russische mis deze reis ook weer tot een mooie herinnering weten te vormen.

In 2008 reisden we naar Trier, waar we een openluchtconcert gaven. In de kathedraal van Luxemburg zongen we de Orgelmesse van Haydn met de soliste Beatrice Bergér en organis Paul Breisch, een dienst  waarin werd voorgegaan door drie Heren – wat bij sommigen herinneringen opriep aan het vroegere rijke roomse leven – in een kerk die ook hier niet geheel gevuld was. Hij was wel rijk versierd n.a.v. het oogstdankfeest een week eerder; een voor ons onbekende heilige stond daarvoor in het middelpunt.

In 2010 was het reisdoel de Harz, de stad Goslar. Zaterdagavond zongen we in de Kursaal in Hahnenklee samen met MSV Juventa uit Goslar. Zondag hebben we opeengepakt op het koor vlak bij organist Herr Klaus-Dieter Kern ons best gedaan om de mis voor een klein aantal gelovigen op te luisteren. Vermeldenswaard is de uitstekende ontangst van het hotel Niedersachsen, geleid door het Nederlandse echtpaar Henk en Wilma Veldhuis.

Gepaard aan de toenemende bekendheid heeft de personele samenstelling van het koor steeds meer een regionaal karakter gekregen. Waren het aanvankelijk alleen mannen uit Volkel, vandaag komen de leden uit de gehele regio, van Erp tot Oss en van Odiliapeel tot Liempde. Kijkend naar de toekomst wil het koor in ledental verder uitgroeien.

Het repertoire heeft verder uitbreiding ondergaan met niet alleen a capella-muziek, doch ook met stukken die pianobegeleiding vereisen en operawerken met solisten.